Algemene voorwaarden

Overeenkomsten
1.1 Op elke overeenkomst tussen Siemvierling en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Siem vierling 

1.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.4 Siemvierling is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 

1.6 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Indien geschillen niet opgelost kunnen worden dan wordt dat gedaan door een rechter in het werkgebied waar de fotograaf is gevestigd. 

Huis regels
2.1 De producten/diensten blijven eigendom van siem vierling totdat er een schiftelijk akkoord is gegeven. Bestanden mogen tot die niet gebruikt worden. 

2.2 De fotoshoot dient altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn. Optie, veranderen tot aan 16 jaar. 

2.3 Siemvierling houdt het recht om de geleverde werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media en tijdschriftartikelen. Wil de klant een specifieke product/dienst niet online terugzien, dan kan dit overlegd worden met Siemvierling.

2.4 het is de opdrachtgever of een derde partij niet toegestaan om de producten zoals: illustraties, websites, aangeleverde PDF bestanden te wijzigen zonder toestemming van Siemvierling. 

Betalingswijzen
3.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

3.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of defactuur anders vermeldt.

Levering
4.1 pakketten arriveren doorgaans binnen 9-13 dagen vanaf de datum waarop we de betaling van de bestelling hebben ontvangen.

4.2 Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunt u de bestelgegevens mogelijk niet meer bewerken of annuleren. Als je een probleem hebt met de verzending van je bestelling, neem dan binnen 30 dagen na de levering of geschatte leverdatum contact met ons op. In sommige gevallen moet u mogelijk rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder.

4.3 siemvierling is niet verantwoordelijk voor eventuele acties van de douane op uw pakket tijdens de levering. siemvierling.nl heeft hier geen controle over. De koper is verantwoordelijk voor eventuele douanekosten die op uw pakket kunnen worden toegepast. de douane bepaalt deze kosten en siemvierling.nl weet niet wat deze kosten zijn.

4.4 Als een artikel niet wordt teruggestuurd in de originele staat, of binnen de 14 dagen, zullen we het artikel niet terugbetalen.
Dus controleer dit voordat je je artikel retourneert.

4.5 Bij het verzenden van fysieke materialen besteld door de klant, zorgt de fotograaf.